Toonder Compagnie BV

De Stichting Het Toonder Auteursrecht richtte op 1 april 2008 Toonder Compagnie BV op om er de zakelijke activiteiten in onder te brengen.

De copyrights op de werken van Marten Toonder en zijn familie zijn eigendom van de stichting. Toonder Compagnie BV is de zakenpartner voor eenieder die van deze copyrights gebruik wil maken of daarover een vraag heeft.

Sinds 1 mei 2017 is het bedrijf Rubinstein exclusief agent voor alle zakelijke Toondergerelateerde projecten.

In haar bedrijfsvoering laat Toonder Compagnie zich leiden door Toonders wensen om zijn werk levend te houden en om hoge kwaliteitseisen te hanteren bij de publicatie en het gebruik ervan.

Statutair directeur  van de Toonder Compagnie BV is Willem Feltkamp.