Koning Hollewijn

De Telegraaf kreeg na de oorlog een verschijningsverbod opgelegd omdat de hoofdredactie tijdens de bezetting door een SS’er was overgenomen. Toen de krant weer mocht uitkomen, stonden de avonturen van Tom Poes en heer Bommel er niet langer in; ze werden intussen, vanaf 10 maart 1947, gepubliceerd in andere kranten.

De Telegraaf bleef bij Toonder aandringen op een nieuwe serie beeldverhalen, en zo ontstond uiteindelijk Koning Hollewijn, die op 22 maart 1954 van start ging. De tekenstijl was semi-realistisch, in een pentechniek die deed denken aan de spotprenten die Marten tijdens en na de oorlog maakte. En het verhaalgegeven was niet ontleend aan fantasiewerelden als die van Tom Poes, Kappie en Panda, maar aan de actualiteit: een koning die geen bestuurlijke zeggenschap meer heeft, maar een symboolfunctie vervult. Dat hij toch tot daden kwam, dankte hij aan zijn secretaresse Wiebeline Wip, een vlotte, aantrekkelijke tiener die hem wees op misstanden in binnen- en buitenland.

In deze strip karikatureerde Marten herkenbare figuren: minister-president Dreutel vertoonde een treffende gelijkenis met premier Willem Drees; de in de verhalen optredende minister van Financiën was het evenbeeld van Arij ten Hoope, de toenmalige hoofdboekhouder van de Toonder Studio’s; en het uiterlijk van hofdetektive Euvel kwam overeen met dat van Dirk Huizinga, schrijver bij de Studio’s.

Koning Hollewijn beleefde 73 avonturen, waarvan het overgrote merendeel geïllustreerd werd door Piet Wijn. Door zijn bespiegelende, statische aard was het niet altijd makkelijk om de vorst in beweging te krijgen en aktie in de verhalen te brengen; terwijl alleen dagbladen in de koninkrijken Denemarken (Berlinske Tidende) en Zweden (Sydsvenska Dagbladet) interesse in hem haddden. Om die creatieve en commerciële redenen verliet hij de krant op 26 juni 1971. Op het laatste plaatje ziet men hem naar het Verre Westen varen; daar waar, volgens vele legenden, helden uiteindelijk terechtkomen.

  • Uitgeverij Panda geeft een 19-delige reeks uit met alle Hollewijn-verhalen. Klik hier voor informatie over deze uitgave.