vers van de pers: het eerste deel van ‘nu begrijpt u wat ik bedoel’

Deel 1 behandelt de Amsterdamse/Bussumse periode (1941-1954) nadat vorig jaar in deel 2 de Bommelverhalen, gemaakt in de 'Blaricumse periode (1954-1965) werden behandeld.

 

Marten Toonder schreef niet minder dan 177 verhalen over heer Bommel en Tom Poes. Oorspronkelijk verschenen als
krantenstrips, werden de verhalen uiteindelijk gepubliceerd in boekvorm.

Een deel van de verhalen verscheen in de zeer succesvolle reeks 'Literaire Reuzenpockets' van de Bezige Bij.

De eerste integrale boekuitgave door uitgeverij Panda kwam tot stand met medewerking van Marten Toonder zelf.
Welke veranderingen in de teksten werden aangebracht bij de omzetting van kranten-naar boekuitgave en daarna naar de integrale boekuitgave wordt in drie kloeke delen uit de doeken gedaan.
Zeven jaar lang zijn de schrijvers bezig geweest de beide versies met elkaar te vergelijken. Daarnaast worden de verhalen
geanalyseerd. Dit monnikenwerk heeft geleid tot nieuwe inzichten en verrassende ontdekkingen. Uiteraard zijn de boeken rijkelijk
geïllustreerd. 
In de loop van 2021 verschijnt deel 3, het slotdeel, dat de ‘Ierse periode’ (1965-1986) onder handen neemt.
Deze boeken zijn natuurlijk een must voor iedere Toonderliefhebber. Ze zijn te bestellen via de website pasproducties.nl

terug naar overzicht
10 - 11 - 2020