De Unistand – Brexit-editie!

In maart 2020 verschijnt bij de Bezige Bij de Brexit-editie van het Bommelverhaal De Unistand.

Een hoog internationaal orgaan, de UNI genaamd, besluit dat Heer Bommel model moet staan voor alle burgers van Rommeldam: iedereen moet zich kleden in Bommeljasjes, auto’s moeten ingeruild voor Oude Schichten. Deze maatregel is bedoeld als eerste stap richting wereldwijd geluk en gelijkheid, maar ontaardt in volstrekte chaos.


De Unistand werd gemaakt in 1979, maar heeft na veertig jaar niets aan actualiteit ingeboet.

Deze speciale Brexit-editie verschijnt in maart 2020, met een voorwoord van Joris Luyendijk. De omslagtekening van Tim Artz heeft gezien de actualiteit een voorlopig karakter.

terug naar overzicht
15 - 11 - 2019